چگونه به تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه چیست

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

قرارداد مضاربه برای واردات کالا

هدیه ویژه برای شما

شما پس از خرید قرارداد مضاربه برای واردات کالا از 50% تخفیف برای خرید آموزش تصویری تخصصی گام به گام قراردادنویسی وکیل باشی بهره مند شوید.

قرارداد مضاربه برای واردات کالا

قراردادهای استاندارد و حرفه‌ای، قراردادهایی‌ اند که به گونه‌ای تنظیم‌شده؛ که علاوه بر رعایت قوانین حاکم، تمامی منافع بین طرفین قرارداد در آن به‌طور کامل رعایت گردد.

 • همچنین وظایف و مسئولیت بین طرفین در آن به صورت واضح بیان گردد.
 • بنابراین من بر آن شدم یک قرارداد کاملاً استاندارد در زمینه قرارداد مضاربه برای واردات کالا را در اختیار شما قرار دهم. این قرارداد ( قرارداد قرارداد مضاربه برایوارداتکالا ) مطابق قانون اداره کار می باشد.

قرارداد چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی: به توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی قرارداد گفته می شود.
ویژگی های قرارداد مضاربه چیست قرارداد:
• در قرارداد تمامی طرفین مفاد آن را قبول دارند.
• به وسیله قرارداد یک رابطه‌ی حقوقی میان طرفین ایجاد و آنها خود را ملزم به رعایت آن می‌کنند.
• در ادبیات غیرحقوقی کلمات عقد و قرارداد در یک معنی می‌باشند.اما در ادبیات حقوق از لحاظ مفهوم نسبت به یکدیگر متفاوت اند.
• منظور از عقد، عقود معین و منظور از قرارداد، بر تمامی عقود می‌باشد.
• در قانون مدنی عقودی که شرایط و چگونگی آن‌ها ذکرشده قرارداد مضاربه چیست باشد عقود معین و آن‌هایی که شرایط آن معین باشد یا نباشد تمامی عقود گویند.

مضاربه از دیدگاه حسابداری اسلامی

مضاربه از دیدگاه حسابداری اسلامی

از قراردادهایی که دین قرارداد مضاربه چیست اسلام آن را مجاز می داند و سودی که از آن قرارداد مضاربه چیست حاصل می شود را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام قرارداد مضاربه. به بیان بازاری، پول از یکی و کار از قرارداد مضاربه چیست دیگری و تعهد هر دو طرف بر این قرار است تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند.

از منظر سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، سرمایه مضاربه نقد یا غیر نقد در زمان پرداخت به مضارب شناسایی می­شود.در صورت وجود توافق برای پرداخت اقساطی قرارداد مضاربه چیست سرمایه، هر قسط در زمان پرداخت شناسایی می­شود. بانک اسلامی سرمایه نقدی مضاربه را به مبلغ پرداخت شده یا مبلغی که در اختیار مضارب قرار گرفته است، اندازه گیری می­کند.

سرمایه غیر­نقدی مضاربه فراهم شده از سوی بانک باید به ارزش متعارف دارایی ارزش مورد توافق بین بانک و مشتری اندازه ­گیری شود.در صورت وجود تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش متعارف دارایی­ها، مابه ­التفاوت در صورت قرارداد مضاربه چیست سود و زیان بانک شناسایی می ­گردد.

حسابداری مضاربه

براساس استاندارد حسابداری مالی شماره 3، ثبت­های لازم برای حسابداری مضاربه به این شرح است:

 • تأمین مالی مضاربه
 • وجه نقد
 • ثبت تأمین مالی از طریق مضاربه برای مضارب
 • وجه نقد
 • تأمین مالی مضاربه
 • ثبت بازپرداخت سرمایه از سوی مضارب
 • وجه نقد
 • سود و زیان
 • ثبت دریافت سود از مضارب
 • سود و زیان
 • تأمین مالی مضاربه
 • ثبت زیان مضاربه به حساب مالک

توجه داشته باشید که هزینه­ های تحمل شده از سوی طرفین قرارداد مضاربه مانند هزینه­ های مطالعات امکان سنجی به استثنای مواردی که مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، به حساب سرمایه مضاربه لحاظ نمی شود.

هرگونه بازپرداخت صورت گرفته به بانک باید از سرمایه مضاربه کسر شود. اگر بخشی از سرمایه مضاربه به علت آسیب قرارداد مضاربه چیست دیدگی و بدون قصور یا سوء عملکرد مضارب پیش از آغاز قرارداد از بین برود، زیان وارده باید از سرمایه مضاربه کسر گردد و به عنوان زیان بانک در نظر گرفته شود؛ اما در صورتی که زیان پس از آغاز کار رخ دهد، از سرمایه مضاربه کسر نمی­ شود.

اگر سرمایه مضاربه بدون قصور مضارب به طور کامل از بین برود، مضاربه خاتمه می­یابد و زیان وارده به عنوان زیان بانک در نظر گرفته می­شود. در صورتی که مضاربه خاتمه یافته و یا تسویه شده باشد و سرمایه مضاربه به همراه سود یا زیان حاصله باز پرداخت نشده باشد، سرمایه مضاربه (به همراه سود یا زیان حاصله) به عنوان مطالبات ناشی از مضاربه شناسایی می­ شود.سود یا زیان مربوط به سهم بانک در مضاربه­ای که در یک دوره مالی آغاز و خاتمه یافته است، باید در تاریخ تسویه شناسایی گردد.

اگر مضارب پس از خاتمه یا تسویه مضاربه، سهم سود بانکی را نپرداخته باشد، سهم سود بانکی به عنوان مطالبات ناشی از مضاربه ثبت می­ شود.زیان ناشی از تسویه، در تاریخ تسویه و با کاهش سرمایه مضاربه شناسایی می­شود. زیان ناشی از قصور مضارب متوجه وی است. این نوع زیان به عنوان مطالبات از مضارب ثبت می­ شود.

عقد مضاربه بانک گردشگری چیست؟

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

عصر بانک؛ در این عقد که صرفاً جهت گسترش امور بازرگانی داخلی در اختیار مشتریان قرار می گیرد بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام معامله تجاری در اختیار متقاضی (عامل) قرارمی دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین یکدیگر تقسیم نمایند.

• شرایط و مقررات تسهیلات مضاربه

١. سرمایه مضاربه باید توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدی و یکجا یا به دفعات در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) قرار گیرد.

٢. معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا می باشد.

٣. مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد بوده که مدت آن به تشخیص بانک عامل تعیین می گردد.

4. نسبت سهم سود بین بانک و عامل تابع ضوابط جاری بانک می باشد.

5. بانک هادرامور واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصی (آن دسته ازاشخاص حقیقی یاحقوقی که بیش از50% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم می باشد) نمی باشند.

6. هزینه های قابل قبول در مضاربه: قیمت خرید کالا، هزینه های حمل ونقل کالا، بسته بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه وحق ثبت سفارش کالا و هزینه های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی. پرداخت سایر هزینه ها از جمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و ….با مصالحه طرفین به عهده مشتری می باشد.

• مدارک موردنیاز

٢. اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه، تصویر ازپشت و روی کارت ملی و مجوز فعالیت مربوط .

٣. اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکت های با مسئولیت محدود)، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالی لازم که موید اظهارات و فعالیت متقاضی باشد.

4. سند مالکیت یا اجاره نامه یا سرقفلی محل فعالیت


5. ارائه وثائق و تضمینات لازم و مورد قبول بانک وتکمیل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنین مورد قبول بانک.

• مراحل انجام کار

١. استعلام تسهیلاتی که توسط بانک انجام می گردد.

٢. اخذ درخواست متقاضی طی فرم مربوطه

٣. اخذ سایر مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم های مربوطه حسب تشخیص بانک به منظور بررسی درخواست مطروحه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا